Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Ocean Rodeo > WA > Sized 7.2 to 10.8 > Has Photos