Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Ozone > WA > $700 or less > Has Photos