Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Ozone > $750 or less > Has Photos