Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Ozone > $1500 to $2500 > Has Photos