Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > BWS > Sized 7.2 to 10.8 > Has Photos