Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Switch Kites > $250 to $1250 > Has Photos