Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Switch Kites > $399 to $1399 > Has Photos