Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Switch Kites > $720 or less > Has Photos