Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Switch Kites > $450 to $1450 > Has Photos