Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Eleveight Kites > WA > $250 to $1250 > Has Photos