Buy & Sell > Kitesurfing > Switch Kites > NSW > $700 to $1700 > Has Photos